COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Busnes Effeithlonrwydd Dŵr – Arbed Dŵr, Arbed Arian Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer Busnesau Bach

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr maen nhw’n ei ddefnyddio, ond hwyrach nad ydyn nhw'n defnyddio’r wybodaeth yma bob tro i’w helpu i leihau eu defnydd o ddŵr.

Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dulliau systemataidd o leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd o ddŵr. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar eu costau gwaredu dŵr gwastraff.

Nod y canllaw syml hwn yw helpu busnesau bach i ddeall ble maen nhw’n defnyddio dŵr a sut i fynd ati’n ymarferol i leihau eu defnydd a’u gwastraff. Gall arolygon rheolaidd helpu i ddod o hyd i unrhyw broblemau cudd o ran dŵr sy’n gollwng, sy’n costio’n ddrud i fusnesau bob blwyddyn.

Llenwch ein Ffurflen Archwilio Effeithlonrwydd Dŵr i weld sut gallai eich busnes chi fod yn fwy effeithlon.

 

Aa