Busnes Effeithlonrwydd Dŵr – Arbed Dŵr, Arbed Arian Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer Busnesau Bach

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr maen nhw’n ei ddefnyddio, ond hwyrach nad ydyn nhw'n defnyddio’r wybodaeth yma bob tro i’w helpu i leihau eu defnydd o ddŵr.

Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dulliau systemataidd o leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd o ddŵr. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar eu costau gwaredu dŵr gwastraff.

Nod y canllaw syml hwn yw helpu busnesau bach i ddeall ble maen nhw’n defnyddio dŵr a sut i fynd ati’n ymarferol i leihau eu defnydd a’u gwastraff. Gall arolygon rheolaidd helpu i ddod o hyd i unrhyw broblemau cudd o ran dŵr sy’n gollwng, sy’n costio’n ddrud i fusnesau bob blwyddyn.

Llenwch ein Ffurflen Archwilio Effeithlonrwydd Dŵr i weld sut gallai eich busnes chi fod yn fwy effeithlon.

 

Aa