COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Mae gan y rhan fwyaf o safleoedd masnachol a diwydiannol gyflenwadau dŵr mesuredig. Mae’r mesurydd dŵr wrth ffin yr eiddo fel rheol, a hynny’n aml wrth ymyl y ffordd. Os oes mwy nag un prif bibell dŵr yn dod i mewn i’r eiddo dylai fod mesurydd ar bob cyflenwad. Dylai’ch mesurydd(ion) dŵr eich galluogi i fonitro eich defnydd o ddŵr ar y safle o ddydd i ddydd (yn ddyddiol, yn wythnosol neu’n fisol).

Mae cwmnïau mesuredig yn gyfrifol am y defnydd o ddŵr a gofnodir ar eu mesuryddion – gan gynnwys unrhyw wastraff a gollyngiadau. Mae’r diagram isod yn dangos mesurydd dŵr cyffredin. Mae’r rhifau gwyn yn y ‘blwch glas’ yn dangos metrau ciwbig (m3) ac mae’r digidau coch yn dangos y mesuriadau fesul 1/10fed (100 litr) ac 1/100fed (10 litr) o fetr ciwbig.

Meter reading

Aa