Sut i ddarllen mesurydd dŵr | Effeithlonrwydd Dŵr | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Mae gan y rhan fwyaf o safleoedd masnachol a diwydiannol gyflenwadau dŵr mesuredig. Mae’r mesurydd dŵr wrth ffin yr eiddo fel rheol, a hynny’n aml wrth ymyl y ffordd. Os oes mwy nag un prif bibell dŵr yn dod i mewn i’r eiddo dylai fod mesurydd ar bob cyflenwad. Dylai’ch mesurydd(ion) dŵr eich galluogi i fonitro eich defnydd o ddŵr ar y safle o ddydd i ddydd (yn ddyddiol, yn wythnosol neu’n fisol).

Mae cwmnïau mesuredig yn gyfrifol am y defnydd o ddŵr a gofnodir ar eu mesuryddion – gan gynnwys unrhyw wastraff a gollyngiadau. Mae’r diagram isod yn dangos mesurydd dŵr cyffredin. Mae’r rhifau gwyn yn y ‘blwch glas’ yn dangos metrau ciwbig (m3) ac mae’r digidau coch yn dangos y mesuriadau fesul 1/10fed (100 litr) ac 1/100fed (10 litr) o fetr ciwbig.

Meter reading

Aa