COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Rydyn ni am wneud popeth y gallwn ni i annog ein cwsmeriaid i ddod o hyd i ollyngiadau, a datrys y broblem cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn ein helpu ni i atal gollyngiadau ac yn arbed llawer o arian i chi.

Fel cwsmer busnes, chi sy’n gyfrifol am yr holl bibellau dŵr o fewn ffiniau eich safle. Mae hyn yn cynnwys y brif bibell sy’n cludo dŵr i’r safle. Chi sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r holl bibellau mewnol hefyd, a bydd angen i chi drefnu bod plymwr yn dod i drwsio unrhyw ollyngiadau a ffeindiwch chi.

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o ollyngiadau mewnol, sy’n dueddol o fod yn hawdd eu canfod, mae gollyngiadau allanol fel arfer wedi eu cuddio o dan y ddaear. Maen nhw’n aml yn aros ynghudd am amser hir ac felly maen nhw’n costio’n ddrud i’r cwsmer. Os oes dŵr yn gollwng o dan y ddaear, efallai y gwelwch chi fod yna ddarnau llaith o dir, pyllau dŵr a mannau lle mae’r llystyfiant yn ffynnu mewn cyfnodau o dywydd sych. Dylai fod yn haws gweld y rhan fwyaf o’r gollyngiadau mewnol, fel tapiau’n diferu, ond cofiwch fod rhai systemau gorlif modern yn rhyddhau dŵr yn ôl i’r pibellau, ac mae’n anos gweld bod yna broblem gyda’r rhain.

Aa