COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Busnes Treth ar Werth (TAW)

Ni chodir TAW am wasanaethau carthffosiaeth ar hyn o bryd.

Caiff TAW ei ychwanegu at brisiau cyflenwi dŵr cwsmeriaid diwydiannol perthnasol. Diffinnir y rhain yn adrannau 1–5 o Restr Ddosbarthu Diwydiannol Safonol 1980 (SIC):

Adran 1: Diwydiannau sy’n cyflenwi ynni a dŵr.
Adran 2: Echdynnu mwynau ac eithrio tanwydd; gweithgynhyrchu metelau, cynnyrch mwynau a chemegolion.
Adran 3: Nwyddau metel, peirianneg a diwydiannau cerbydau.
Adran 4: Diwydiannau gweithgynhyrchu eraill.
Adran 5: Adeiladu.

Os yw’r cyflenwadau ar gyfer y gweithgareddau diwydiannol perthnasol a gweithgareddau eraill hefyd, codir TAW os yw prif weithgarwch y cwsmer yn dod o fewn yr adrannau uchod.

Mae’r prisiau cyflenwi dŵr ar gyfer pob cwsmer arall ar raddfa sero at ddibenion TAW.

Taliadau eraill

Gellir codi TAW am y gwasanaethau eraill a ddarperir gan y cwmni. Amlinellir y rhain yn ein llyfryn Cynllun Taliadau a byddwn yn hapus i roi manylion os gwneir cais am ddyfynbris.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa