Busnes Ein Gwasanaethau Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Beth yw archwiliad o effeithlonrwydd dŵr?

Gwasanaeth ar gyfer unrhyw gwsmeriaid busnes sy’n defnyddio mwy na 5 mega litr o ddŵr y flwyddyn yw hwn. Mae’r archwiliad yn rhoi darlun cyflawn i chi o ddefnydd eich safle o ddŵr yn yr ardaloedd defnydd domestig. Mae’r rhain yn cynnwys eich ffreutur, tai bach, ystafelloedd ymolchi a chawodydd. Y nod yw adnabod unrhyw feysydd lle mae defnydd diangen o uchel o ddŵr neu wastraff.

Pam fyddai hyn yn fanteisiol i’ch busnes chi?

Mae’r archwiliad yn cynnwys adroddiad a fydd yn graddio effeithlonrwydd dŵr eich busnes a’i osod mewn categori uchel, canolig neu isel. Mae’r adroddiad yn cynnwys dadansoddiad yn ôl costau-manteision hefyd, sy’n dangos y cyfnodau ad-dalu sy’n gysylltiedig â gosod nwyddau i sicrhau effeithlonrwydd dŵr. Mae’r archwiliad a’r adroddiad cychwynnol am ddim, a gellir gosod rhai o’r nwyddau effeithlonrwydd dŵr â’r flaenoriaeth uchaf am ddim hefyd. Codir tâl am osod y nwyddau blaenoriaeth canolig, ond nid yw hyn yn orfodol.

Bydd gwella eich dealltwriaeth am sut y mae eich busnes yn defnyddio dŵr yn eich helpu chi i wneud penderfyniadau busnes gwybodus er mwyn gwella effeithlonrwydd cyffredinol eich safleoedd.

Os ydych chi’n meddwl y gallai hyn ddwyn manteision i’ch busnes, cysylltwch â’r Tîm Cwsmeriaid Busnes trwy glicio yma.

Aa