COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Busnes Ein Gwasanaethau Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Beth yw archwiliad o effeithlonrwydd dŵr?

Gwasanaeth ar gyfer unrhyw gwsmeriaid busnes sy’n defnyddio mwy na 5 mega litr o ddŵr y flwyddyn yw hwn. Mae’r archwiliad yn rhoi darlun cyflawn i chi o ddefnydd eich safle o ddŵr yn yr ardaloedd defnydd domestig. Mae’r rhain yn cynnwys eich ffreutur, tai bach, ystafelloedd ymolchi a chawodydd. Y nod yw adnabod unrhyw feysydd lle mae defnydd diangen o uchel o ddŵr neu wastraff.

Pam fyddai hyn yn fanteisiol i’ch busnes chi?

Mae’r archwiliad yn cynnwys adroddiad a fydd yn graddio effeithlonrwydd dŵr eich busnes a’i osod mewn categori uchel, canolig neu isel. Mae’r adroddiad yn cynnwys dadansoddiad yn ôl costau-manteision hefyd, sy’n dangos y cyfnodau ad-dalu sy’n gysylltiedig â gosod nwyddau i sicrhau effeithlonrwydd dŵr. Mae’r archwiliad a’r adroddiad cychwynnol am ddim, a gellir gosod rhai o’r nwyddau effeithlonrwydd dŵr â’r flaenoriaeth uchaf am ddim hefyd. Codir tâl am osod y nwyddau blaenoriaeth canolig, ond nid yw hyn yn orfodol.

Bydd gwella eich dealltwriaeth am sut y mae eich busnes yn defnyddio dŵr yn eich helpu chi i wneud penderfyniadau busnes gwybodus er mwyn gwella effeithlonrwydd cyffredinol eich safleoedd.

Os ydych chi’n meddwl y gallai hyn ddwyn manteision i’ch busnes, cysylltwch â’r Tîm Cwsmeriaid Busnes trwy glicio yma.

Aa