maint y mesurydd | Ein Gwasanaethau | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

We know that taking action to reduce water wastage in your business will help cut your overheads by lowering your water and energy bills. It also reduces your carbon footprint and is much better for the environment.

Water Audits

Process Audit

This service is carried out by one of our industrial process engineers. They will look at your water consumption within the production and operational processes that you have on-site.

We can scale this service to reflect the needs of customers, but the key parts of the service include:

  • Site walkover: an experienced engineer will carry out a detailed observation of your on-site processes, identifying areas of high consumption or wastage, plus cost-saving opportunities
  • Data analysis: a detailed site data analysis will be taken including efficiency correlation analysis, analysis of production, water and effluent volumes and, where appropriate, concentrations
  • Mass balance: a site-wide balance will be created, exposing unidentified losses and the costs associated with each component and identify the key cost drivers for your site
  • Cost-benefit analysis: identify opportunities for cost-savings, showing payback periods and priorities by profitability
  • We will also compare any production and water consumption data available with industry benchmarks to make clear and bespoke recommendations on how to improve water efficiency.

    Aa