COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

We know that taking action to reduce water wastage in your business will help cut your overheads by lowering your water and energy bills. It also reduces your carbon footprint and is much better for the environment.

Water Audits

Process Audit

This service is carried out by one of our industrial process engineers. They will look at your water consumption within the production and operational processes that you have on-site.

We can scale this service to reflect the needs of customers, but the key parts of the service include:

  • Site walkover: an experienced engineer will carry out a detailed observation of your on-site processes, identifying areas of high consumption or wastage, plus cost-saving opportunities
  • Data analysis: a detailed site data analysis will be taken including efficiency correlation analysis, analysis of production, water and effluent volumes and, where appropriate, concentrations
  • Mass balance: a site-wide balance will be created, exposing unidentified losses and the costs associated with each component and identify the key cost drivers for your site
  • Cost-benefit analysis: identify opportunities for cost-savings, showing payback periods and priorities by profitability
  • We will also compare any production and water consumption data available with industry benchmarks to make clear and bespoke recommendations on how to improve water efficiency.

    Aa