Ein Gwasanaethau | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Ein Gwasanaethau

Mae eich busnes chi’n bwysig i ni. Os ydych chi’n gwsmer busnes mawr sy’n defnyddio mwy na 5 megalitr o ddŵr y flwyddyn, efallai y bydd rhai o’r gwasanaethau isod o ddefnydd i chi. Os ydych chi’n gwsmer busnes llai, sy’n defnyddio llai na 5 megalitr o ddŵr y flwyddyn, mae llawer o gyngor defnyddiol gennym i’ch helpu chi hefyd. Cliciwch yma i weld ein gwybodaeth am effeithlonrwydd dŵr.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa