Fy Nghyfrif | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Fy Nghyfrif

Mae Dŵr Cymru wedi datblygu nifer o wasanaethau ar–lein i hwyluso eich trafodaethau â ni. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y ddolen berthnasol isod.

Talu bil ar–lein

Talwch eich bil dŵr gyda cherdyn credyd neu ddebyd. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn credyd neu ddebyd dilys a’ch cyfeirnod cwsmer. Mae talu ar lein yn ddiogel, yn hwylus, yn gyflym ac yn rhwydd a chewch wneud y taliadau ar amser sy’n gyfleus i chi.

Cyflwyno darlleniad

Os ydych chi wedi derbyn bil amcanestynedig, neu gerdyn ar ôl i ddarllenwr mesurydd fethu â chymryd darlleniad. Cliciwch yma i gyflwyno’ch darlleniad ar-lein.

Trefnu debyd uniongyrchol

Dyma’r dull symlaf, mwyaf diogel a mwyaf cyfleus o dalu biliau dŵr. Cliciwch yma i lenwi ffurflen gais ddiogel ar-lein.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa