COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Busnes Fy Nghyfrif

Mae Dŵr Cymru wedi datblygu nifer o wasanaethau ar–lein i hwyluso eich trafodaethau â ni. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y ddolen berthnasol isod.

Talu bil ar–lein

Talwch eich bil dŵr gyda cherdyn credyd neu ddebyd. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn credyd neu ddebyd dilys a’ch cyfeirnod cwsmer. Mae talu ar lein yn ddiogel, yn hwylus, yn gyflym ac yn rhwydd a chewch wneud y taliadau ar amser sy’n gyfleus i chi.

Cyflwyno darlleniad

Os ydych chi wedi derbyn bil amcanestynedig, neu gerdyn ar ôl i ddarllenwr mesurydd fethu â chymryd darlleniad. Cliciwch yma i gyflwyno’ch darlleniad ar-lein.

Trefnu debyd uniongyrchol

Dyma’r dull symlaf, mwyaf diogel a mwyaf cyfleus o dalu biliau dŵr. Cliciwch yma i lenwi ffurflen gais ddiogel ar-lein.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa