Gwybodaeth Pwysig am Gollyngiad Dŵr Trap

10 Chwefror 2016 (22:15)

Mae gwaith i trwsio’r gollyngiad dŵr ar ein rhwydwaith dŵr ger Trap wedi’i gwblhau a chyflenwadau i gwsmeriaid a effeithiwyd nawr yn dychwelyd.

Rydym yn flin iawn am yr anghyfleustra a achoswyd gan y gollyngiad ac yn diolch i’n cwsmeriaid am eu amynedd tra roeddem yn trwsio’r bibell. Rydym yn credu cafodd y gollyngiad ei achosi gan symudiad yn y ddaear wedi’r glaw trwm.

Wrth I’r cyflenawadau dychwelyd i normal, mae’n bosib bydd y dŵr wedi’i afliwio am gyfnod byr. Mae hyn yn normal wedi digwyddiad o’r fath yma a bydd yn clirio ar ôl cyfnod byr.

Hafan Gwasanaethau i Ddatblygwyr

Mae’r Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i helpu’r cyhoedd, adeiladwyr, awdurdodau lleol a datblygwyr tai. Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau am ddŵr a charthffosiaeth, o gyngor cyn cynllunio i gysylltiadau newydd.

Mae tudalennau gwe'r Gwasanaethau i Ddatblygwyr wedi cael eu datblygu’n ddiweddar.

Os ydych chi’n ystyried symud i gyfeiriad newydd, hwyrach yr hoffech chi ddysgu rhagor am ein gwasanaethau chwilio a phrynu planiau.

Arbedwch amser, gwnewch gais ar lein.

Os ydych chi wedi ymweld â’n safle gwe o’r blaen neu’n gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, beth am fanteisio ar ein llwybrau byr. Bydd y dolenni isod yn mynd â chi’n syth i’r ffurflen gais sydd ei hangen arnoch.

Dŵr

Carthffosiaeth

Gwasanaethau eraill

Noder ein bod yn medru darparu’r ffurflenni yma yn y Gymraeg ar gais.


Aa