Hafan Cysylltu â Ni

Mae cwsmeriaid gofyn yn aml...


Gyrfaoedd

Trafod yn fyw gydag ymgynghorydd

Ffoniwch ni

Gwasanaethau dŵr ac argyfyngau

Ffôn: 0800 052 0130
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Ymholiadau am filiau/cyfrifon ac ymholiadau cyffredinol

Ffôn: 0800 052 0145
(Llun – Gwe 8am i 8pm, Sad 8:30am i 1:30pm)

Gwasanaethau ac argyfyngau carthffosiaeth

Ffôn: 0800 085 3968
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Llinell gollyngiadau

Ffôn: 0800 281 432
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Gwybodaeth am fesuryddion dŵr

Ffôn: 0800 052 0140
(Llun – Gwe 8am i 8pm, Sad 8:30am i 1:30pm)

Llinell Taliadau Awtomataidd

Ffôn: 0800 028 5209
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Draenio Dŵr Wyneb

Ffôn: 0800 052 0149
(Llun – Gwe 8am i 8pm, Sad 8:30am i 1:30pm)

Gwasanaethau ar gyfer Datblygwyr

Email:Cysylltiadau Newydd
Ffôn: 0800 917 2652
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Gwirio manylion Cerdyn Adnabod swyddog ar stepen y drws

Ffôn: 0800 281 141
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Cyfleuster minicom ar gyfer cwsmeriaid â nam ar eu clyw

Ffôn: 0800 052 4125
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Gwneud cais am gyhoeddiad

Ffôn: 0800 052 0138
(Llun – Gwe 9am i 5pm)

Llinell Iaith Gymraeg

Ffôn: 0800 052 6058
(Llun – Gwe 8am i 8pm, Sad 8:30am i 1:30pm)

Ymholiadau'r cyfryngau

Ffôn: 01443 452452
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)