Gwybodaeth Pwysig am Gollyngiad Dŵr Trap

11 Chwefror 2016 (07:30)

Mae cyflenwadau i’r cwsmeriaid a effeithiwyd gan y gollyngiad dŵr ar ein rhwydwaith dŵr ger Trap yng Ngorllewin Cymru wedi’u dychwelyd.

Rydym yn flin iawn am yr anghyfleustra a achoswyd gan y gollyngiad ac yn diolch i’n cwsmeriaid am eu amynedd tra roeddem yn trwsio’r bibell. Rydym yn credu cafodd y gollyngiad ei achosi gan symudiad yn y ddaear wedi’r glaw trwm.

Wrth I’r cyflenawadau dychwelyd i normal, mae’n bosib bydd y dŵr wedi’i afliwio am gyfnod byr. Mae hyn yn normal wedi digwyddiad o’r fath yma a bydd yn clirio ar ôl cyfnod byr.

Hafan Gyrfaoedd

Os ydych chi am newid gyrfa neu’n chwilio am her newydd, gallwch fod yn sicr fod Dŵr Cymru yn lle unigryw i weithio.

Byddwch yn ymuno â thîm o bobl gyfeillgar ac yn gweithio dros gwmni cyfleustodau blaenllaw – busnes sydd wedi ennill llawer o wobrau, gan gynnwys gwobr Busnes yn y Gymuned - Cwmni Mawr Cyfrifol y Flwyddyn yn 2013.

 

Gallwn gynnig amrywiaeth o gyfleoedd a gyrfaoedd cyffrous mewn amgylchedd ysgogol. Mae ein tâl a buddion yn cymharu’n dda â llawer yn y diwydiant.


Aa