Gwybodaeth Pwysig am Gollyngiad Dŵr Trap

10 Chwefror 2016 (22:15)

Mae gwaith i trwsio’r gollyngiad dŵr ar ein rhwydwaith dŵr ger Trap wedi’i gwblhau a chyflenwadau i gwsmeriaid a effeithiwyd nawr yn dychwelyd.

Rydym yn flin iawn am yr anghyfleustra a achoswyd gan y gollyngiad ac yn diolch i’n cwsmeriaid am eu amynedd tra roeddem yn trwsio’r bibell. Rydym yn credu cafodd y gollyngiad ei achosi gan symudiad yn y ddaear wedi’r glaw trwm.

Wrth I’r cyflenawadau dychwelyd i normal, mae’n bosib bydd y dŵr wedi’i afliwio am gyfnod byr. Mae hyn yn normal wedi digwyddiad o’r fath yma a bydd yn clirio ar ôl cyfnod byr.

Hafan Busnes
 

Customers often ask...


Croeso i dudalennau Busnes Dŵr Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Rydyn ni’n gwasanaethu dros 100,000 o gwsmeriaid busnes yng Nghymru ac mewn rhannau cyfagos o Loegr gan gydnabod bod angen i ni ddeall a gweithredu ar y sail bod ein holl gwsmeriaid yn wahanol er mwyn gwella ansawdd ein gwasanaethau.

 

Mae gan bob cwmni wahanol anghenion a gofynion. Mae gennym dîm arbennig i ofalu am Gwsmeriaid Busnes er mwyn darparu ar gyfer eich anghenion penodol chi a gwella’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig i’n cwsmeriaid busnes.

 

Cafodd y Tîm Cwsmeriaid Busnes ei greu er mwyn meithrin perthnasau agosach â busnesau, a chynnig y cymorth mwyaf effeithiol ar eich cyfer.

 

Aa